bersyukur kepada anugerah

@Hakcipta terpelihara. Hak milik pemilik blog dan dilarang sama sekali untuk diterbit, dicetak, dibincangkan di laman lain tanpa kebenaran.